Oferta Psychoterapii

 

  Konsultacje psychologiczne: 50 min -150 zł.

  Psychoterapia indywidualna: 1 sesja w tygodniu 50 min 140zł.

  Psychoterapia indywidualna: więcej niż 1 sesja w tygodniu 50 min 130zł.

  Sesja w grupie 1,5 godziny - 100 zł. Spotkania grupy odbywają się w Ośrodku  

  Psychoterapii ,,Rasztów'', przy ul. Dominikańskiej.