Oferta Psychoterapii

 

  Konsultacja psychologiczna: 50 min -160 zł.

  Psychoterapia indywidualna: 1 sesja w tygodniu 50 min 150zł.

  Psychoterapia indywidualna: więcej niż 1 sesja w tygodniu 50 min 140zł.

  Psychoterapia grupowa 1,5 godziny - 100 zł. Spotkania grupy odbywają się w Ośrodku  

  Psychoterapii ,,Rasztów'', przy ul. Dominikańskiej.