Doświadczenie Zawodowe

      Po ukończeniu studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, podjąłem szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej  ,,Rasztów’’. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu Certyfikatu Analityka Grupowego, w efekcie dalszego rozwoju zawodowego, otrzymałem Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego (nr 179). 

   Zawodowo byłem związany przez 16 lat z Ośrodkiem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych  w Komorowie, gdzie pracowałem jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy.  Równocześnie w ramach praktyki prywatnej, współpracowałem z różnymi zespołami terapeutycznymi, zajmującymi się pomocą psychoterapeutyczną oraz szkoleniem w psychoterapii.  Po rozstaniu  z Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dołączyłem  do zespołu terapeutów Ośrodka Psychoterapii ,,Rasztów''. Równolegle prowadzę praktykę we własnym gabinecie psychoterapii, oraz współpracuję z Instytutem Analizy Grupowej ,,Rasztów'' , w  którym po odbyciu szkolenia superwizorskiego  dołączyłem do zespołu szkolącego, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych ze studentami Instytutu.

  Aktualnie w ramach praktyki prywatnej oraz we współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii ,,Rasztów'',  prowadzę psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię grupową w półotwartej kilkuosobowej grupie.